Интервенции с аргонов лазер

  1. Лечение на счупвания на ретината или техните ранни стадии за избягване на отлепване на ретината
  2. Лечение на съдови оклузии на ретината
  3. Лечение на диабетни изменения на ретината
  4. Лечение на повишено вътреочно налягане:
    • ALT аргонова лазерна туберопластика: лазерното лечение се извършва в областта на трабекуларната мрежа.
    • CPC-циклофотокоагулация: лазерно въздействие върху цилиарното тяло

Essien eye Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

social media