Отстраняване на злокачествени тумори

При злокачествени тумори на клепачите обикновено са необходими две операции (процедура на две етапи). По време на първата операция туморът се отстранява с марж и се изпраща на патолог. Ако в патологичните лекарства краищата на секциите са без тумора, тогава клепачът се реконструира след 2-3 дни. Това често изисква пластмаса и реконструкция на различни слоеве на горния и долния клепач. Извършват се всички общи реконструкции на клепачите (пластмаса на катлери, пластмаса на Хюз, пластмаса на мастолета, пластмаса за изместване на Тенцел), свободна трансплантация и трансплантация на крака, както и подмяна на кожата с пълна линия. Тези процедури обикновено се извършват във вход в очната клиника на херцога на Карл-Теодор.

Essien eye Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

social media