Хирургия на пропускане на горния клепач (ptosis)

Птозата е слабост на века, която може да бъде придружена чрез покриване на ученика. Разграничете между вродената птоза (ptosis congenita) и придобита птоза. При придобита птоза има: травматична птоза, птоза, свързана с парализа, сенилна птоза, птоза, свързана с мускулни заболявания (например миастения гравис) или птоза поради увреждане на симпатичните влакна (синдром на хорма). След изясняване и премахване на възможни причини, в повечето случаи е възможна хирургична корекция на птозата. Всички общи операции се предлагат за птоза (резекция на левия, сгъване на левичар, повторно инсталиране на левия и окачване на челния мускул). Трябва да се избягва предозиране, за да се гарантира затварянето на клепачите в следоперативния период, в противен случай роговицата може да изсъхне. Тези операции обикновено се извършват в очната клиника на херцога на Карл-Теодор.

Essien eye Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

social media