YAG лазерни процедури

  • Лечение на вторична катаракта след операция на катаракта – Cataracta secundaria. Това много често лазерно лечение се прави за подобряване на зрението при разширени зеници. Така наречената капсулотомия е безболезнена. Пациентът не получава успокоителни и може да се прибере от клиниката без придружител с градски транспорт.
  • Иридектомия при глаукома – създава се допълнителен отток в ириса за намаляване на вътреочното налягане.

Essien eye Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

social media